top of page

Waranya Suylong
(ESEP2023)

โครงการ ESEP ให้ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ และได้เพื่อนใหม่ๆหลายคน

หนูชอบบรรยากาศการเรียนในห้องมาก สนุกสนาน ได้รับความรู้และได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่และมั่นใจมากขึ้นค่ะ

การได้มาโครงการนี้ได้รับประสบการณ์อะไรมากมาย รวมไปถึงการได้ใช้ชีวิตต่างประเทศ รู้จักการพึ่งพาตนเองมากขึ้น ได้บริหารเงิน บริหารเวลาให้เป็นคนตรงต่อเวลา อีกทั้งยังได้ความรู้อย่างล้นหลาม ทั้งหมดนี้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำให้เราเติบโตมากขึ้น


ขอขอบคุณสตาฟในโครงการมากๆที่คอยช่วยเหลือกันมาโดยตลอด ขอบคุณที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องที่น่ารัก

Waranya Suylong
(ESEP2023)
bottom of page