top of page

The UK LeaderTalk Exchange Program 2024

Empowering Tomorrow's Leaders: Inspiring Vision, Cultivating Global Impact Through Cross-Cultural Exchange

โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ณ เมืองแมนเชสเตอร์

ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2024


สารบัญ

 

หนึ่งในคุณลักษณะของผู้ประสบความสำเร็จ คือ การมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ที่เปรียบเสมือนขุมพลังในการนำชีวิตของผู้คนไปสู่ทิศทางใหม่ได้อย่างมีเอกลักษณ์ ซึ่งเกิดจากพลังร่วมระหว่างพลังภายในของบุคคลกับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง ผู้ตาม หรือสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยเสริมสร้างพลังงานให้กับการเคลื่อนไหวที่เติบโตขึ้นอย่างเชี่ยวชาญ


โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ The UK LeaderTalk Exchange Program 2024 เกิดจากการร่วมมือระหว่าง International Kingdom (Thailand) และ New College Group แห่งประเทศอังกฤษ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมสู่การเป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยศักยภาพ สัมผัสโลกกว้าง เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในต่างแดน เรียนรู้ระบบการศึกษาที่ต่างกันออกไป พัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนปลุกความกล้า ความท้าทาย ค้นหาตนเอง สัมผัสประสบการณ์ในเมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองต้นกำเนิดของสิ่งประดิษฐ์ของโลก เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกถูกคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นที่เมืองแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรฟุตบอลชื่อดังระดับโลกอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้


ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ นอกจากจะได้สร้างปฏิสัมพันธ์ ผูกมิตรกับผู้เข้าร่วมจากหลากหลายสายงานแล้ว ยังเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติ และที่สำคัญคือการมองโลกที่กว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลผ่านประสบการณ์ต่างแดน สู่การเป็นผู้นำที่มีศักยภาพและประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป


จัดโครงการโดย

1. International Kingdom (Thailand) (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร)


2. New College Group Manchester (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร)


องค์กรอื่น ๆ ที่ร่วมมือกับ International Kingdom

1. University of Oxford Language Centre

2. Oxford International Study Centre (England)

3. ES Dubai - English Studies Dubai (UAE)

4. Language School (University Science Malaysia)

5. IAE global network London (England)

6. Intelex University of Malaya (Malaysia)

7. Cambridge Regional College (England)

8. Studio Cambridge (England)

9. Brighton Language College International (England)

10.The Oxford Institute (England)

11.New College Group (England)

12.Oxford School of English


สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการ

1. เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำแบบเข้มข้นจากผู้สอนที่มากประสบการณ์ทั้งก่อนเดินทางและที่ประเทศอังกฤษ

2. ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศอังกฤษผ่านการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ 

3. ได้ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ ผ่านประสบการณ์การเปิดโลกทัศน์ เปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ที่มีต่อตนเองและต่อผู้คนรอบตัวได้อย่างชาญฉลาด

4. ได้รับโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ดีในระดับนานาชาติจากผู้เข้าร่วมหลากหลายสายอาชีพและหลากหลายสัญชาติ พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อต่อยอดความรู้สำหรับการทำงานในอนาคต


จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

รับสูงสุด 20 คน (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหนังสือเชิญสำหรับการดำเนินการลาหรือขอวันหยุดเพื่อเข้าร่วมโครงการ)ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องดำเนินเอกสารยื่นวีซ่าและทำกิจกรรมทั้งหมด 3 ช่วง

ช่วงที่ 1: เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 เตรียมเอกสารยื่นทำวีซ่า และการเดินทาง

ช่วงที่ 2: วันที่ 7 กันยายน – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ 28 ชั่วโมง (รูปแบบออนไลน์) โดยจะเรียนทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 19.30-21.30 น. ผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตรหลังจบหลักสูตร

ช่วงที่ 3: วันที่ 3 พฤศจิกายน – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบัน New College Group เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

 

รายละเอียดช่วงที่ 1

หลังจากผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านยืนยันสิทธิ์ ทางโครงการจะส่งกำหนดการต่าง ๆ สำหรับการปฐมนิเทศ และ การเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า

 

รายละเอียดการเรียนช่วงที่ 2

·  ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนหลักสูตรการเป็นผู้นำและพัฒนาตนเอง โดยผู้ชำนาญการฝึกทักษะทางวิชาการ และทักษะความเป็นผู้นำ โดย ดร.อาลยัส หะยีสาและ

- ประวัติการศึกษา จบจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักศึกษาทุน Chevening มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ และนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน AFS (New Zealand)

- ประสบการณ์ทำงาน ครูเชี่ยวชาญด้าน American Studies องค์การระหว่างประเทศ The Consortium ของสหรัฐอเมริกา เป็นกรรมการสภาทนายความ และเคยทำงานในองค์กร UNDP UNHCR

การเรียนการสอนจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet ทุก ๆ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 19.30-21.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

 

รายละเอียดการเรียนในช่วงที่ 3

กิจกรรมหลักช่วงแลกเปลี่ยน ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

1. ในช่วงเช้าของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนหลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการพูดในที่สาธารณะ ณ สถาบัน New College Group

2. ในช่วงบ่ายของทุกวัน วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. จะเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น

· ทำกิจกรรมร่วมกับมหาลัย Salford University

· ทำกิจกรรมร่วมกับ University Academy 92

· เยี่ยมชมชิ้นส่วนจากตึก World Trade เหตุการณ์ 911 ณ IWM North Museum

· เยี่ยมชม Tigon ณ พิพิธภัณฑ์ Manchester Museum

· เยี่ยมชมคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก ณ Science and Industry Museum

· ทัวร์ชมเมือง Manchester และอื่นๆ

3. เนื่องจากช่วงเวลาการไปแลกเปลี่ยนตรงกับช่วงเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ และสำคัญที่สุดแห่งปี ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสบรรยากาศการเฉลิมฉลอง และเที่ยวชมตลาดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในเมืองที่มีชื่อว่า Manchester Christmas Market อีกด้วย

4. ทัศนศึกษา Full Day Trip ณ เมือง York เมืองที่มีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม Gothic ที่ค้นพบก่อตั้งรกรากตั้งแต่สมัยโรมัน ซึ่งงานก่อสร้างต่าง ๆ นั้นมีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี

5. ทัวร์ชมสนามฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลระดับโลกอย่าง Man United (Old Trafford Stadium)

6. มีโอกาสเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกจากอังกฤษ (Premier League)


ตารางกิจกรรม ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

(คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร)


ที่พักระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะพักอาศัยรูปแบบ Homestay ซึ่งจะเป็นการพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและอยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง (ผู้เข้าร่วม 1-2 คน ต่อ 1 ครอบครัวชาวอังกฤษ)

หมายเหตุ: ผู้ที่ประสงค์จะพักในรูปแบบ Hostel (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายข้างต้น (สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก) ครอบคลุม

1.  ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – แมนเชสเตอร์

2.  ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

3.  คอร์สพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำก่อนเดินทาง (ออนไลน์)

4.  Group Leader จาก International Kingdom ตลอดสองสัปดาห์

5.  คอร์สพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการพูดในที่สาธารณะ ณ สถาบัน NCG ประเทศอังกฤษ

6.  ที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family)

7.  Bus pass (สำหรับเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักและโรงเรียน)

8.  รถรับส่งสนามบินแมนเชสเตอร์

9.  อาหารมื้อเช้า และมื้อเย็นกับครอบครัวอุปถัมภ์

10.   บัตรประจำตัวนักศึกษาจาก NCG

11.   ค่าประกันเดินทาง (คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท)

12.   หนังสือเชิญจากสถาบันภาษา New College Group เพื่อยื่นในการทำวีซ่า

13.   ทัวร์ชมสนามฟุตบอล Old Trafford

14.   ค่าทัศนศึกษา Full Day Trip

15.   ของที่ระลึก Exchange Kit จาก International Kingdom

16.   Student Hand Book จาก NCG


ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่ ครอบคลุม

1.  ค่าธรรมเนียมวีซ่า และพาสปอร์ต

2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะที่เข้าร่วมโครงการ


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุ 18 - 45 ปี

2. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย

3. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ

4. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

5. ต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

6. มีทัศนคติที่ดีพร้อมพัฒนาตนเองและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

7. มีความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

8. ไม่เคยมีประวัติการก่ออาชญากรรม


ขั้นตอนการสมัครและการประกาศผล

1.  กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน 

2.  ค่าสมัคร 250 บาท

ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

• ชื่อบัญชี: บจก. อาณาจักรนานาชาติ (ประเทศไทย)

• เลขที่บัญชี: 163 – 1 – 75146 – 2

3. แนบประวัติส่วนตัว (Resume, CV) ในใบสมัคร

เขียนเรียงความภายใต้หัวข้อที่กำหนด พร้อมแนบลงในแบบฟอร์มการสมัคร

หัวข้อเรียงความ :

- What makes a leader great in your view?

 

โดยมีระเบียบการเขียนเรียงความดังนี้:

- เขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย

- ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการเขียน

- มากกว่า 300 คำ แต่ไม่เกิน 600 คำ

- สำหรับภาษาอังกฤษ ใช้ฟ้อนต์ Times New Roman ขนาด 14

- สำหรับภาษาไทย ใช้ฟ้อนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16

- บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เพื่อนำไปแนบในใบสมัครเท่านั้น


ตารางการดำเนินขั้นตอนการคัดเลือกและประกาศผล

เปิดรับสมัคร: ณ วันที่ประกาศ

ปิดรับสมัคร: 21 กรกฎาคม 2567

ประกาศผลรอบเรียงความ (ทางอีเมล์): 25 กรกฎาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ (รูปแบบออนไลน์): 3-4 สิงหาคม 2567

ประกาศผลรอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง): 7 สิงหาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์: 7-13 สิงหาคม 2567

Project Gallery

bottom of page