top of page

English Summer Exchange Program 2024

โครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เเห่งมาเลเซีย เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

รายละเอียดโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นตั้งแต่การปูพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เเห่งมาเลเซีย เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะเวลา 1 เดือน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และลองใช้ชีวิตในต่างประเทศเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตใหม่ ๆ ในต่างแดน แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับผู้คนจากหลากหลายประเทศ เพื่อทำให้มองโลกกว้างขึ้น และ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ในการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย ได้ลองใช้ชีวิตเหมือนนักศึกษาของ USM จริง ๆ ตลอดทั้งโครงการ อีกทั้งยังได้ไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองปีนังอีกด้วย


สนับสนุนโครงการโดย:

1.    มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย Universiti Sains Malaysia หรือ University of Science, Malaysia เป็นมหาวิทยาลัยรัฐของประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1969 ปัจจุบันมีอายุกว่า 53 ปีมาแล้ว มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 3 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักจะอยู่ที่ปีนัง ที่เคลันตัน (Kelantan) จะใช้สอนสาขาวิชาทางด้านสุขภาพ และ วิทยาเขตนิบงเทบัลของปีนัง (Nibong Tebal) จะสอนสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษากว่า 30,000 คน โดยมหาลัยแห่งนี้มีความเก่าแก่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ครั้งแรกเริ่มก่อตั้งนั้นมหาวิทยาลัยใช้ชื่อว่า "Universiti Pulau Pinang" ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการสอนทางด้าน วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เภสัชศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการควบคุมงานวิจัยที่ดีในสาขาวิชาทางด้านศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เปิดเพิ่มเติมอีกด้วย


2.    School of Languages, Literacies and Translation

School of Languages, Literacies and Translation ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1972 โดยเป็นคอร์สภาษาภายใต้ School of Education และในปี ค.ศ. 1985 คอร์สดังกล่าวได้รับการยกระดับเป็นศูนย์ภาษาและการแปล Centre for Languages and Translation (CLT) ในเวลานั้น ภาษามลายูได้ถูกใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และภาษาอังกฤษกลายเป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน ส่งผลให้ CLT มีบทบาทที่โดดเด่นและสำคัญมากขึ้น

CLT ได้รับการยกระดับให้เป็น School of Languages, Literacies and Translation เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาในสาขาวิชาเฉพาะด้านภาษาต่าง ๆ หลักสูตรแรกคือศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะไม่เพียงมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ แต่ยังมีทักษะที่จำเป็นเพื่อความเป็นเลิศในที่ทำงาน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ปัจจุบันเปิดสอนภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย ได้แก่ ภาษาอาหรับ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน เกาหลี ฝรั่งเศส สเปน ทมิฬ รัสเซีย และไทย หลักสูตรเหล่านี้เปิดสอนทั้งรูปแบบวิชาหลัก และวิชาเลือก เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสมากขึ้นในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสทางอาชีพ

School of Languages, Literacies and Translation ได้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ด้วยความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายและปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทและมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสอนภาษา การเรียนรู้และการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางภาษาที่มีเทคโนโลยีสูง


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 14-25 ปี

2. นักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

3. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและ ทัศนคติที่ดี พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

5. มีความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

6. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลมาเลเซีย

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในโครงการ

1. พัฒนาความสามารถและชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ: อ่าน เขียน ฟัง และพูด

2. สัมผัสการใช้ชีวิตมหาลัยในประเทศมาเลเซีย และฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย เปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กว้างขึ้น พร้อมทั้งสร้างอาวุธทางความคิด

3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตนเอง ปรับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ที่มีต่อตนเองและต่อโลกรอบตัว พร้อมทั้งทักษะความเป็นผู้นำ

4. ได้รับประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานกับสถาบันต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

5. ได้รับโอกาสและเครือข่ายที่ดีในระดับนานาชาติพร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อต่อยอด ความรู้สำหรับการทำงานในอนาคต   
 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนและเยาวชนไทยจำนวน

นักเรียนและเยาวชนไทยจำนวน 40 คน เท่านั้น

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการ   

1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุอย่างต่ำหกเดือน กรณียังไม่มีพาสปอร์ต จะต้องดำเนินการทำพาสปอร์ตทันทีหลังจากได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ

2. โครงการนี้เป็นโครงการระยะสั้น ซึ่งทางมหาลัยดูเเลกรณีเจ็บป่วยในเวลาราชการเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นักเรียนจะต้องทำประกันเดินทางสำหรับหนึ่งเดือน และยื่นเอกสารให้ทางโครงการก่อนเดินทางอย่างน้อยหนึ่งเดือน

3. ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามกฎของโครงการอย่างเคร่งครัด หากผู้เข้าร่วมไม่สามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบ หรือสร้างความเสื่อมเสียในโครงการ ทางโครงการสามารตัดสิทธิผู้เข้าร่วมได้ทันที

 

พิเศษ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถส่งใบสมัครภายในเวลาที่กำหนด แต่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการดังนี้

1. ติดต่อเพื่อขอใบสมัครเข้าเรียนทางอีเมล์ ikinternationalkingdom@gmail.com โดยพิมพ์หัวข้ออีเมลว่า “สมัครเรียนภาษาและเเลกเปลี่ยนUSM”

2. ชำระค่าเข้าร่วมโครงการจำนวน 85,000 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะครอบคลุมทุกอย่างที่กล่าวมาในหัวข้อก่อนหน้าสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก


วิธีการสมัคร

1. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมชำระค่ามัดจำ 5,000 บาท

2. แนบหลักฐานการชำระเงินลงในใบสมัคร


การชำระค่าสมัคร

ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาปัตตานี

· ชื่อบัญชี: บจก. อาณาจักรนานาชาติ (ประเทศไทย)

· เลขที่บัญชี: 163 – 1 – 75146 – 2

การดำเนินขั้นตอนการคัดเลือกและประกาศผล

1. ปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 23:59น. (หรือทันทีที่มีผู้สมัครตามจำนวนที่กำหนด)

2. ผู้สมัครได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการทางอีเมล์ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

3. ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ วันที่ 12-26 ตุลาคม 2567

หมายเหตุ กำหนดกรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ใบสมัครโครงการ : https://forms.gle/ZdU5WJ51PYJxoAHs6

 
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน รับฟรี! ของที่ระลึก Limited Edition จาก International Kingdom คนละหนึ่งชุด

- เสื้อโครงการ

- กระบอกน้ำ

- สมุดโน๊ต

- ปากกา

- Universal adapter

 สิ่งที่ครอบคลุมภายในโครงการ

1. โรงแรม Century Bay Private Residences ( มีเครื่องปรับบอากาศ, ห้องน้ำในตัว, เครื่องทำน้ำอุ่น, สระว่ายน้ำ, เครื่องซักผ้า, ห้องออกกำลังกาย, คาเฟ่ และอื่น ๆ )

2. ได้รับบัตร Rapid Penang bus pass และ USM bus เพื่อใช้สำหรับการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยและภายในเมืองปีนัง

3. บัตรประจำตัวนักเรียน USM (บัตรดังกล่าวมาพร้อมสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การเข้ารับบริการคลีนิคของมหาลัย ฟรี, ยืมหนังสือ และได้รับส่วนลดต่าง ๆ อีกมากมาย.

4. มื้ออาหาร (ในวันเปิดพิธีและปิดพิธีเท่านั้น ไม่รวมมื้ออื่น ๆ โดยมื้ออาหารในมหาวิทยาลัยเริ่มต้นที่ 3 ริงกิตหรือ 30 บาท)

5. คอร์สภาษา การสอบวัดระดับ และทัศนศึกษาในเมืองปีนัง

6. ค่าเดินทางไป - กลับจากสนามบินหาดใหญ่ไปยังมหาวิทยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เเห่งมาเลเซีย

7. เกียรติบัตรจากมหาวิทยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เเห่งมาเลเซียหลังจากจบโครงการ

หมายเหตุ สิ่งที่ไม่ครอบคลุมภายในโครงการ ค่าประกัน อาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พัก : https://www.centurybayprivateresidence.com/
 

Project Gallery

bottom of page