top of page

Cambridge Leadership Exchange Program 2

โครงการแลกเปลี่ยนภาษา และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำระยะสั้น ณ เมืองแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

รายละเอียดโครงการ


โครงการนี้เป็นโครงการเรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำ และการพัฒนาตนเองแบบเข้มข้น ณ เมืองเเห่งการศึกษาระดับโลก เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นผู้นำ สัมผัสโลกกว้าง เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในต่างแดน เรียนรู้ระบบการศึกษาที่ต่างกันออกไป พัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนปลุกความกล้า ความท้าทาย ค้นหาตนเอง พร้อมทั้งสัมผัสประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก นอกจากนี้ทางโครงการยังได้จัดเวิร์คช็อปต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับโอกาสที่พิเศษ อาทิเช่น   เวิร์คช็อปการเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะการชิงทุนการศึกษาในระดับต่างๆพร้อมทั้งเข้าร่วมเรียนรู้บทเรียนต่างๆจากหนังสือที่ผู้นำควรอ่าน และเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงของโลกมากถึง 10 เล่ม

นอกจากนี้ผู้ได้รับคัดเลือกยังได้ท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เยี่ยมชมธรรมชาติ สถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และสร้างปฏิสัมพันธ์ ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่เพื่อสร้างเครือข่ายในอนาคต และที่สำคัญคือการมองโลกกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ที่ไกลขึ้น


จัดโครงการโดย International Kingdom

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 18 - 45 ปี

2. เข้าใจภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

3. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทัศนคติที่ดี พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเอง และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

5. มีความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

6. ไม่เคยมีประวัติก่ออาชญากรรม

7. ยินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าประเทศอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย มารยาทธรรมเนียมที่อังกฤษอย่างเคร่งครัด

8. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลอังกฤษ


จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

30 คน (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหนังสือเชิญสำหรับการดำเนินการลาหรือขอวันหยุดเพื่อเข้าร่วมโครงการ)


ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

· ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมในทั้งหมด 3 ช่วง

· ช่วงที่ 1 : เดือนพฤษภาคม 2567 เตรียมเอกสาร และยื่นทำวีซ่า

· ช่วงที่ 2 : เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 เรียนออนไลน์ก่อนเดินทาง

· ช่วงที่ 3 : วันที่ 3 - 17 สิงหาคม พ.ศ.2567 เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบัน Studio Cambridge และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ


รายละเอียดการเรียนในช่วงที่ 2

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนหลักสูตรการเป็นผู้นำและพัฒนาตนเองการเรียนการสอนจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet ทุก ๆ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 19:30 - 21:30 น.

*หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแบ่งชำระเป็นงวด


ค่าใช้จ่ายข้างต้นครอบคลุม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร  ลอนดอน

2. ค่าปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ

3. ค่าเรียน และ Workshop การเป็นผู้นำ และพัฒนาตนเอง พร้อมกับ Workshop หนังสือระดับโลก

4. ค่าที่พักกับโฮสต์แฟมิลี่ ณ เมืองเคมบริดจ์/โรงแรม

5. Bus pass ไม่จำกัดการเดินทางใน เมืองเคมบริดจ์ ตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์

6. ค่าอาหารทั้งสองมื้อสำหรับผู้ที่เลือกพักกับโฮสต์แฟมิลี่

7. ค่ากิจกรรม และเยี่ยมเยือน ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

8. ค่าทัศนศึกษาตามสถานที่ ๆ ระบุในตาราง และทริป ณ เมืองลอนดอน

* หมายเหตุ : ผู้ที่เลือกพักโรงแรมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่ม 15,000 บาท และได้พักโรงแรม Ibis หรือเทียบเท่าโดยโรงแรมครอบคลุมอาหารมื้อเช้าเท่านั้น


ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่ ครอบคลุม

1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า และพาสปอร์ต

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะที่เข้าร่วมโครงการ


สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกแต่ประสงค์เข้าร่วมโครงการผู้นำที่แตกต่างกัน ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2567 สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ https://www.jbs.cam.ac.uk/executive-education/people/transformational-leadership/?  โดยเลือกโครงการ Transformational Leadership

2. ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน 2,990 GBP (137,000 บาทโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับค่าเงิน ณ วันที่ชำระ)

3. โปรดทราบว่าโครงการ Transformational Leadership นี้มีระยะเวลา 2 วันเท่านั้น โดยค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม ค่าที่พัก ค่าเครื่องบิน วีซ่า เเละอื่นๆ


กิจกรรมหลักช่วงแลกเปลี่ยนที่ประเทศอังกฤษสำหรับผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะพักอาศัยกับโอสต์แฟมีลี่/โรงแรมที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและอยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง

2. ในช่วงเช้าของทุกวัน เวลา 9.30 - 13.30 น. ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วม workshop หนังสือยอดเยี่ยมระดับโลก พร้อมเข้าร่วมเรียนเกี่ยวกับทักษะความเป็นผู้นำและพัฒนาตนเอง ณ สถาบัน Studio Cambridge

3. ในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. เป็นต้นไปผู้เข้าร่วมจะได้ทำกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถานที่ต่างๆในเมืองเคมบริดจ์ เเละยังสามารถท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัยอีกด้วย

4. เข้าร่วมกิจกรรมล่องเรือสุดคลาสสิค ณ เมืองเคมบริดจ์

5. เยี่ยมชมสถานที่ของผู้นำระดับโลกพร้อมได้รับโอกาสในการเข้าร่วมฟังบรรยาย หรือ lecture ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

6. เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ


Highlight คณะเเละสถานที่สำคัญของ University of Cambridge ที่ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วมในโครงการ

1. St. John’s College : https://www.joh.cam.ac.uk/

2. Kings College Chapel : https://www.kings.cam.ac.uk/chapel

3. Public event in the University of Cambridge : https://www.admin.cam.ac.ukการดำเนินขั้นตอนการคัดเลือกและประกาศผล

· รับสมัคร : 19 มีนาคม - 11 เมษายน 2567

· ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ (ทางอีเมล์) : 15 เมษายน 2567

· สอบสัมภาษณ์ : 20 - 21 เมษายน 2567

· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ : 25 เมษายน 2567

· ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์วันที่ : 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2567

* โดยตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการการคัดเลือกทุนถือเป็นที่สิ้นสุด


วิธีการสมัคร

1. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

2.. แนบประวัติส่วนตัวในใบสมัคร

3. เขียนเรียงความภายใต้หัวข้อ: “Who exemplifies a true leader and what qualities of this leader inspire you in your pursuit of personal growth & leadership development?”


ระเบียบการเขียนเรียงความดังนี้:

-   ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการเขียน

-   มากกว่า 300 คำ ไม่เกิน 600 คำ

-   สำหรับภาษาอังกฤษใช้ฟ้อนต์ Times New Roman ขนาด 14


หลักฐานการสมัครที่แนบใน Google form

1.  หลักฐานการโอนชำระค่าสมัคร จำนวน 250.00 บาท

2.  Resume/CV (ต้องมีรูปถ่าย ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ)

3.  ไฟล์เรียงความ

* ไฟล์หลักฐานที่อัพโหลดได้ ต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ต่างๆ เป็น ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร


การชำระค่าสมัคร

ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาปัตตานี

· ชื่อบัญชี: บจก.อาณาจักรนานาชาติ (ประเทศไทย)

· เลขที่บัญชี: 163 – 1 – 75146 – 2


ตารางกิจกรรม *โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมProject Gallery

bottom of page