top of page

Cambridge Leadership Exchange Program

โครงการแลกเปลี่ยนภาษา และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำระยะสั้น ณ เมืองแคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

รายละเอียดโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการเรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำ เเละการพัฒนาตนเองแบบเข้มข้น ณ เมืองเเห่งการศึกษาระดับโลก เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นผู้นำ สัมผัสโลกกว้าง เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในต่างแดน เรียนรู้ระบบการศึกษาที่ต่างกันออกไป พัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนปลุกความกล้า ความท้าทาย ค้นหาตนเอง พร้อมทั้งสัมผัสประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก นอกจากนี้ทางโครงการยังได้จัดเวิร์คช็อปต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับโอกาสที่พิเศษ อาทิเช่น   เวิร์คช็อปการเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ความฉลาดทางอารมณ์ เเละทักษะการชิงทุนการศึกษาในระดับต่างๆพร้อมทั้งเข้าร่วมเรียนรู้บทเรียนต่างๆจากหนังสือที่ผู้นำควรอ่าน เเละเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงของโลกมากถึง 10 เล่ม

นอกจากนี้ผู้ได้รับคัดเลือกยังได้ท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เยี่ยมชมธรรมชาติ สถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และสร้างปฏิสัมพันธ์ ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่เพื่อสร้างเครือข่ายในอนาคต และที่สำคัญคือการมองโลกกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ที่ไกลขึ้น


International Kingdom (Thailand)

เป็นองค์กรนานาชาติที่ได้ร่วมมือกับสถาบันสอนภาษา เเละผู้นำทั้งในอาเซียน เเละยุโรปซึ่งมีวัตถุประสงค์ หลักคือการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยเพื่อเป็นสุดยอดผู้นำในเวทีระดับนานาชาติ โดยผ่านการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศต่าง ๆ  เพื่อความเข้าใจใน global knowledge (องค์ความรู้) และเตรียมพร้อมสำหรับเครือข่าย ระดับโลก อีกทั้งยังสนับสนุนเยาวชนไทยและนานาชาติในการพัฒนาศักยภาพของสมองผ่านการเรียน รู้จิตวิทยา สื่อประสาท (Neuron Linguistic Programming) หรือ NLP ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้เยาวชนเข้าใจตนเอง และสามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมา ปรับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ที่มีต่อตนเองและต่อโลกรอบตัวได้ พร้อมทั้งทักษะความเป็นผู้นำเพื่อฝึกความกล้าเเสดงออก ทักษะความรู้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ การพึ่งพาตนเอง

International kingdom ยังสนับสนุนเยาวชนให้เข้าร่วมโครงการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ สังคม ภาษา และ วัฒนธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ หลากหลายและความแตกต่างในสังคมที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคต และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประตู การเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

จุดเด่นของโครงการ


   Leadership Course

-       หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำ

-       เพิ่ม Soft Skills ต่าง ๆ ที่คนรุ่นใหม่ควรมี

-       กิจกรรมเพิ่มความมั่นใจในการใช้

ภาษาอังกฤษ

  Book Workshop

-       ถอดบทเรียนจากหนังสือชื่อดังระดับโลก 10 เล่ม

-       Workshops กับวิทยากรมากปรสบการณ์

   Excursion

-       เยี่ยมชมแลนด์มาร์คที่สำคัญในแคมบริดจ์

-       ทัศนศึกษา ณ เมืองแห่งมหากวี “สแตรทฟอร์ด”


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 18-45 ปี

2. เข้าใจภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

3. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทัศนคติที่ดี พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ หลากหลาย

5. มีความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

6. ไม่เคยมีประวัติก่ออาชญากรรม

7. ยินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าประเทศอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย มารยาทธรรมเนียม

ที่อังกฤษอย่างเคร่งครัด

8. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลอังกฤษ


จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

30 คน (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหนังสือเชิญสำหรับการดำเนินการลาหรือขอวันหยุดเพื่อเข้าร่วมโครงการ)


ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

·       ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมในทั้งหมด 3 ช่วง

·       ช่วงที่ 1: เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 เตรียมเอกสารและยื่นทำวีซ่า

·       ช่วงที่ 2: เดือนธันวาคม พ.ศ 2566 - มกราคม พ.ศ.2567 เรียนออนไลน์ก่อนเดินทาง

·       ช่วงที่ 3: วันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบัน Studio Cambridge และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ


รายละเอียดการเรียนในช่วงที่ 2

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนหลักสูตรการเป็นผู้นำและพัฒนาตนเองโดย ดร.จักรินทร์ ศรีมูล อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ United Board ประจำมหาวิทยาลัยฮ่องกง ประเทศจีน

การเรียนการสอนจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet ทุก ๆ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 18:30 - 21:30 น.

-          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สอน : https://th.linkedin.com/in/jakarin73

-          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร : https://drive.google.com/file/d/1oFrTQTcvJYOFpXn-OacbjnBsGuCSLEwc/view?usp=sharing


เกี่ยวกับหลักสูตรการเป็นผู้นำและพัฒนาตนเอง(ช่วงออนไลน์)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สร้างผู้นำในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะ มีความกระชับและเข้มข้น เพื่อที่ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าถึงความเป็นผู้นำ และค้นพบความเป็นผู้นำในแบบฉบับของตนเอง รวมถึงเห็นเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ

คิดค้นครั้งเเรกในปี ค.ศ. 2004-2008 ที่ University of Rochester Simon School of Business, NY, สหรัฐอเมริกา และได้จัดกิจกรรม อย่างต่อเนื่องในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น School of Medicine at Dartmouth College, Nan yang Technological University, ประเทศสิงคโปร์ , Clemson University's College of Business แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ปัจจุบันได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเเคลิฟอเนีย ลอสแองเจลิส ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ซึ่งหลักสูตรนี้ได้มีการจัดโครงการให้กับ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไปจากประเทศต่าง ๆ ได้เข้าร่วม เช่น  Whistler, B.C. ประเทศแคนาดา และอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเมิเรตส์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://beingaleader.org/authors/


ผู้ที่คิดค้นและพัฒนาหลักสูตรนี้ได้แก่

1.       Werner Erhard เป็นนักคิดที่มีความโดดเด่นและมีแนวคิดที่ทำให้ชีวิตของผู้คนนับล้านและหลายพันองค์กรทั่วโลกให้มีประสิทธิผลและคุณภาพ

2.       MICHAEL C. JENSEN ศาสตราจารย์จาก Harvard Business School

3.       STEVE ZAFFRON (CEO Vanto Group)

4.       JERI ECHEVERRIA, Ph.D.รองอธิการบดี California State University

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

1.       ค่ายืนยันสิทธิ์และค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน 25,000 บาท

2.       งวดที่ 1 จำนวน 66,500 บาท

3.       งวดที่ 2 จำนวน 66,500 บาท


ค่าใช้จ่ายข้างต้นครอบคลุม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – ลอนดอน

2. ค่าปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ

3. ค่าเรียนเเละ Workshop การเป็นผู้นำ และพัฒนาตนเอง

4. ค่าที่พักกับโฮสต์แฟมีลี่ ณ เมือง เคมบริดจ์

5. Bus pass ไม่จำกัดการเดินทางในเมือง เคมบริดจ์ ตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์

6. ค่าอาหารทั้งสามมื้อ (เช้า เที่ยง เย็น)

7. ค่ากิจกรรมและเยี่ยมเยือน ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

8. ค่าทัศนศึกษาตามสถานที่ ๆ ระบุในตารางและทริป ณ เมือง Statford


ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่ ครอบคลุม

1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า และพาสปอร์ต

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะที่เข้าร่วมโครงการ


สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกแต่ประสงค์เข้าร่วมโครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน ณ เมือง อ็อกฟอร์ด (มีค่าโครงการ 220,000 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.oxfordsummerprogram.com โดยเลือกโครงการ executive leadership program 

2. ชำระค่าโครงการเต็มจำนวน 4,999 GBP (220,000 บาทโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับค่าเงิน ณ วันที่ชำระ

3. ผู้สมัครจะต้องดำเนินการซื้อและชำระตั๋วเครื่องบิน เเละวีซ่าด้วยตนเอง


กิจกรรมหลักช่วงแลกเปลี่ยนที่ประเทศอังกฤษ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะพักอาศัยกับโอสต์แฟมีลี่ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและอยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง

2. ในช่วงเช้าของทุกวัน เวลา 9.00-12.30 น. ผู้เข้าร่วมจะได้เรียน เเละ workshop เกี่ยวกับความเป็นผู้นำและพัฒนาตนเอง ณ สถาบัน Studio Cambridge

3. ในช่วงบ่ายของทุกวันตั้งแต่เวลา 13.30 น. ผู้เข้าร่วมจะได้ทำกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สถานที่ต่างๆในเมืองเคมบริดจ์ และสถาบันจะพาทัวร์พิเศษ ณ เมือง Stratford 1 วัน

4. เข้าร่วมกิจกรรมล่องเรือสุดคลาสสิค ณ เมือง เคมบริดจ์

5. เยี่ยมชมสถานที่ของผู้นำระดับโลกพร้อมฟังบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

6. เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ


Highlight สถานที่ของผู้นำระดับโลก ที่ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการ

1. St. John’s College : https://www.joh.cam.ac.uk/

2. Kings College Chapel : https://www.kings.cam.ac.uk/chapel

3. The Fitzwilliam Musuem : https://fitzmuseum.cam.ac.uk/


วิธีการสมัคร

1.    กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

1.1   แนบประวัติส่วนตัวในใบสมัคร

1.2   เขียนเรียงความภายใต้หัวข้อ: “Who exemplifies a true leader and what qualities of this leader inspire you in your pursuit of personal growth & leadership development?”

ระเบียบการเขียนเรียงความดังนี้:

-          ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการเขียน

-          มากกว่า 300 คำ ไม่เกิน 600 คำ

-          สำหรับภาษาอังกฤษใช้ฟ้อนต์ Times New Roman ขนาด 14

-          สำหรับภาษาไทย ใช้ฟ้อนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16


หลักฐานการสมัครที่แนบใน Google form

1.    หลักฐานการโอนชำระค่าสมัคร จำนวน 250.00 บาท

2.    Resume/CV (ต้องมีรูปถ่าย ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ)

3.    ไฟล์เรียงความ

*ไฟล์หลักฐานที่อัพโหลดได้ ต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ต่างๆ เป็น ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร


การชำระค่าสมัคร

ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

·       ชื่อบัญชี : International Kingdom (บริษัท อาณาจักรนานาชาติ(ประเทศไทย)จำกัด)

·       เลขที่บัญชี : 704-2998449


การดำเนินขั้นตอนการคัดเลือกและประกาศผล

·       รับสมัคร : 24 พฤศจิกายน 2566 – 5 ธันวาคม 2566

·       ประกาศผลการคัดเลือกรอบวีดีโด(ทางอีเมล์) : 7 ธันวาคม 2566

·       สอบสัมภาษณ์ : 9-10 ธันวาคม 2566

·       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง) : 13 ธันวาคม 2566

·       ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์วันที่ : 13-15 ธันวาคม 2566


ใบสมัคร

https://forms.gle/UsFxxvmEwv76ZBGw7


 

 

ตารางกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

ณ เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
Project Gallery

bottom of page