top of page

Wasinee Bunnuan (OLLP2022)

#หนึ่งเรื่องความปิติคือ การเป็นศิษย์โครงการ Oxford Language and Leadership Program (OLLP)


หลังได้รับคัดเลือกและโครงการทำให้เรา…- เรียนรู้ภาษาอังกฤษสกิล พูด ฟัง อ่าน เขียน- พบปะเพื่อนใหม่เป็นชาวต่างชาติ ต่างศาสนา - พัฒนาทัศนคติ และฝึกให้รู้จักตนเองและผู้อื่นมากขึ้น (NLP)- คอมมูนิตี้ที่ส่ง Positive Energy และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร- แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ- ซึมซับวิธีการสอนและหลักสูตรเนื้อหาที่ดี

  • ขอบคุณพี่ Sufeeyah และเจ้าของโครงการ International Kingdom ที่คัดเลือกหนูเข้ามาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

  • ขอบคุณศูนย์ภาษา Oxford Language Centre ในตลอดระยะเวลา 1ปี ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน จนตอนนี้ติดนิสัยใช้ภาษาในการสื่อสาร กับกล้าเผชิญหน้าเข้าหาชาวต่างชาติ

ภายในชั้นเรียน NLP หรือจิตวิทยาสื่อประสาท ทีชเชอร์ส่งเสริมให้พัฒนาทัศนคติเชิงบวก รูปแบบกิจกรรมคือ ในแต่ละวันมีหัวข้อมาให้นักเรียนภายในคลาสดิสคัสแชร์ริ่งความคิดประสบการณ์กัน โดยใช้ภาษาอังกฤษ คหสต. กิจกรรมนี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีมาก- กลับมาทบทวนตัวเองทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต - ส่งมอบและได้รับ Positive Energy (ไม่เคยสัมผัส Negative)- ก่อเกิดความคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร- เนื้อหาภายในคลาสปรับใช้ได้จริง เช่น Love Language ทำให้เข้าใจคนในครอบครัวหรือเพื่อนมีภาษารักแบบไหน (รู้จักตัวเองและปรับปรุงตัวให้เหมาะสมภาษารักผู้อื่น)- ทีชเชอร์สุ่มห้องพูดคุยเลยได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ทุกครั้ง จนจบโครงการก็ยังเป็นเพื่อนกัน เช่น พี่ไหม พี่สาวจากลาวนักธุรกิจ เราทั้งคู่แบ่งปันสิ่งที่ดีต่อกัน, ปีเตอร์ เพื่อนผู้มากความสามารถ สอนเราเรื่องโค้ดเกมและมาจอยทีม, น้องเขม น้องรัฟฟาน น้องที่แน่วแน่กับการเตรียมสมัครมหาลัย, ซีม๊ะห์ ผู้ที่สนใจเรื่องสตาร์ทอัพเหมือนกัน!~


และบุคคลที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ ดอกเตอร์เรย์ ทีชเชอร์อาฟาฟ ทีชเชอร์วีอาร์มเหล่าบุคคลผู้ที่เต็มที่กับการสอนมากๆดอกเตอร์เรย์เป็นอีกท่านที่เป็นไอดอล ด้านการเรียนรู้และการใช้ชีวิต ทีชเชอร์อาฟาฟ รับประกันว่าทุกคาบตั้งใจสอนนักเรียนจริงๆ (ดีใจที่วันสุดท้ายพวกเราคุยกันเรื่องเป้าหมาย ตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกันในอนาคตค่า) ทีชเชอร์วีอาร์ม เต็มที่กับการสอนแถมจำหนูได้ น่ารักมาก

สุดท้ายช่วงแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อนในกรุ๊ปสิงคโปร์และมาเลเซีย รุ่นพี่รุ่นน้องที่มอ NUS ขอบคุณสำหรับกัลยาณมิตรและยินดีที่ได้รู้จักนะ


I'm typing this article with fully appreciate for entire things happened in my life.


Wasinee Bunnuan (OLLP2022)
bottom of page