top of page

Natcha Chirananont
(ESEP2023)

โครงการนี้ให้โอกาสแนทที่เรียนจบแล้ว สามารถมีส่วนร่วมเรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศในเวลาที่ยาวนาน 1 เดือนค่ะ โครงการนี้ทำให้แนทเข้าใจว่า "ไม่มีใครแก่เกินเรียน" และ "ไม่ว่าใครก็สามารถไปเรียนต่างประเทศได้" ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้น แค่เรามีความตั้งใจที่จะไปเรียน ทางโครงการสนับสนุนเต็มที่ นอกจากนี้ตัวโครงการได้ให้ผู้เรียนทุกคนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ Buddies และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรวมถึงใช้ภาษาในชีวิตประจำวันที่ปีนัง มาเลเซียค่ะ

 

แนทดีใจที่ตัวเองกล้าที่จะไปพูดคุยและทักทายเพื่อนๆทั้งเพื่อนจากโครงการ เพื่อนๆ Buddies และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย เพราะปกติแนทจะไม่ชอบพูดคุยกับคนอื่นและมักจะอยู่ตัวคนเดียว แต่ทุกคนได้เปิดรับแนทเป็นเพื่อนร่วมเดินทางในชีวิตพวกเขาค่ะ ทำให้การใช้ภาษาอังกฤษของแนทเปลี่ยนไป ไม่ใช่ใช้แค่เพื่อการทำงานกับการเรียน แต่กลายเป็นสายสัมพันธ์ที่เปิดโลกทัศน์ของแนทให้กว้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการใช้ชีวิต และทัศนคติของแต่ละคนค่ะ

 

โครงการนี้ถูกจัดทำเป็นครั้งแรก ในมุมมองของแนทถือว่าโดยรวมทำได้ดีค่ะ โดยเฉพาะที่พี่ๆใส่ใจผู้เรียนทั้งการเรียน การเดินทาง และความปลอดภัยค่ะ


แนทคงพัฒนาตัวเองในเรื่องการอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ การพูดคุยใส่ใจเพื่อนๆและครอบครัวให้มากขึ้น รวมถึงกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองและรับฟังมุมมองของคนอื่นๆ


Natcha Chirananont
(ESEP2023)
bottom of page