top of page

Jenjira Junkajorn
( OIEP2023 )

อันดับแรกขอขอบคุณที่จัดโครงการดีดีแบบนี้ขึ้นมา โครงการนี้มอบโอกาสให้เจนได้ทำตามความฝันอันดับแรกคือได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิต ออกจาก Comfort Zone ของตัวเอง ได้ลองใช้ชีวิตเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และได้อยู่กับ Host Family ที่น่ารักมากๆ ที่สำคัญได้พัฒนาพร้อมปรับ Mindset  และได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 Skills ทำให้ภาษาอังกฤษของเจนดีขึ้นมากๆค่ะ


ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการและในคลาสเรียน รวมถึงกิจกรรมที่ทำร่วมกัน สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือมิตรภาพ ทั้งจากครูผู้สอน พี่ๆเจ้าหน้าที่ในโครงการ เพื่อนและน้องๆที่เข้าเรียนในคลาสด้วยกัน เป็นมิตรภาพที่ดีมากค่ะ


จากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ทำให้ตัวเองมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในที่ทำงานได้  Certificate ที่ได้สามารถไปใช้สมัครงานและสมัครเรียนได้ นำทักษะที่เรียนคอร์สพัฒนาผู้เรียนมาปรับและวางแผนในขีวิตตัวเองได้ดีขึ้น


อยากขอบคุณทางทีมงานที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีได้เข้าร่วมโครงการ ขอบคุณทีมงานและผู้สอนทุกคนที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนในโครงการเป็นอย่างดีค่ะ ขอบคุณที่แบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ดีดีให้ทุกคน

 

Jenjira Junkajorn
( OIEP2023 )
bottom of page