top of page

Oxford International Exchange Program 2024 (Gen 5)

Experience the academic excellence and historical charm of Oxford with our 2-week Exchange Program!

โครงการนี้เป็นโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นกับเจ้าของภาษา ณ สถาบัน Oxford School of English เมืองอ็อกสฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นผู้นำ สัมผัสโลกกว้าง เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในต่างแดน เรียนรู้ระบบการศึกษาที่ต่างกันออกไป พัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนปลุกความกล้า ความท้าทาย ค้นหาตนเอง สัมผัสประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ด มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกที่โดดเด่นในด้านวิชาการ งานวิจัย และการค้นคว้า พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเทคนิคการประสบความสำเร็จ และการเข้าศึกษาต่อกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ดโดยตรง รวมทั้งได้ท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เยี่ยมชมธรรมชาติ สถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และสร้างปฏิสัมพันธ์ ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่เพื่อสร้างเครือข่ายในอนาคต และที่สำคัญคือการมองโลกกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ที่ไกลขึ้น


จัดโครงการโดย
 สิ่งที่จะได้สัมผัสและเรียนรู้ในโครงการ 

1. เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และเข้าร่วมกิจกรรมกับเยาวชนนานาชาติ และเที่ยวทัศนศึกษาเมืองต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษ

2. สัมผัสประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ด และร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ชื่อดังระดับโลก

3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตนเอง ปรับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อที่มีต่อตนเอง และต่อโลกรอบตัว พร้อมทั้งทักษะความเป็นผู้นำ

4. ได้รับโอกาส และเครือข่ายที่ดีในระดับนานาชาติพร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อต่อยอดความรู้สำหรับการทำงานในอนาคต


จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. รุ่นอายุระหว่าง 18-35 ปี รับคัดเลือก 20 ท่าน

2. รุ่นอายุระหว่าง 36-55 ปี รับคัดเลือก 20 ท่าน

(ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหนังสือเชิญสำหรับการดำเนินการลาหรือขอวันหยุดเพื่อเข้าร่วมโครงการ)


ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมในทั้งหมด 3 ช่วง

ช่วงที่ 1: เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 เตรียมเอกสาร และยื่นทำวีซ่า

ช่วงที่ 2: วันที่ 22 มิถุนายน - 11 สิงหาคม พ.ศ.2567 เรียนหลักสูตรทักษะความเป็นผู้นำ และภาษาอังกฤษ

ช่วงที่ 3: วันที่ 18 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2567  เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบัน Oxford School of English และมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ด ประเทศอังกฤษ


รายละเอียดช่วงที่ 1

หลังจากผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านยืนยันสิทธิ์ ทางโครงการจะส่งกำหนดการต่าง ๆ สำหรับการปฐมนิเทศ และการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า

 

รายละเอียดการเรียนในช่วงที่ 2

  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนหลักสูตรการเป็นผู้นำและพัฒนาตนเอง โดยผู้ชำนาญการฝึกทักษะทางวิชาการ และทักษะความเป็นผู้นำ

  • อีกทั้งยังได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดย School of Languages, Literacies & Translation จาก University of Science Malaysia จากมหาวิทยาลัยลำดับที่ 2 ของประเทศมาเลเซีย

    การเรียนการสอนจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet ทุก ๆ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 13:00-15:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)


รายละเอียดกิจกรรมในช่วงที่ 3

กิจกรรมหลักช่วงแลกเปลี่ยน ณ เมืองอ็อกสฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี และอยู่ในย่านที่มีความปลอดภัยสูง โดยพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ที่ถือสัญชาติอังกฤษ

2. ช่วงเช้าของทุกวัน เวลา 09.00 - 12.00 น. ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เน้นทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ณ สถาบัน Oxford School of English

3. ช่วงบ่ายของทุกวันตั้งแต่เวลา 13.30 น. ผู้เข้าร่วมจะได้ทำกิจกรรมทัศนศึกษา เยี่ยมชม พร้อมทั้งเรียนรู้ ณ สถานที่ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ด และสถาบันจะพาท่องเที่ยว ณ เมืองลอนดอน 1 วัน ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

4. เข้าร่วมเยี่ยมชม/ศึกษาประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของ Ashmolean Museum (The University of Oxford’s museum of art and archaeology), Oxford University Museum of Natural History, คณะที่ขึ้นชื่อของมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ด Magdalen College, และ Christ Church มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก


Highlight

- The University of Oxford’s museum of art and archaeology: https://www.ashmolean.org

- Oxford University Museum of Natural History: https://www.oumnh.ox.ac.uk

- Magdalen College (The University of Oxford): www.magd.ox.ac.uk

- Christ Church (The University of Oxford): www.chch.ox.ac.uk

- University Church and its famous tower: www.universitychurch.ox.ac.uk

5. เข้าร่วมสัมมนาการแนะนำมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ดพร้อมแนะแนวขั้นตอนการสมัคร

6. ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆจากประเทศอังกฤษ เเละนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกส์ฟอร์ดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นอยู่ เเละเทคนิคการเรียนการในมหาวิทยาลัยระดับโลก การใช้ชีวิต เเละอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. เข้าร่วมพิธีมอบบประกาศนียบัตรเนื่องด้วยสำเร็จโครงการ/จบหลักสูตร


ตารางกิจกรรมตลอด 2 สัปดาห์ ณ ประเทศอังกฤษ

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. อายุระหว่าง 18-55 ปี

2. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

3. ผู้ที่ต้องการฝึกทักษะทางด้านผู้นำ และภาษาอังกฤษ

4. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

5. มีทัศนคติที่ดีพร้อมเปลี่ยนแปลงตนเอง และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

6. มีความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

7. ไม่เคยมีประวัติการก่ออาชญากรรม

8. ไม่เคยได้รับทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลอังกฤษ

9. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Cambridge Leadership Exchange Program 2


วิธีการสมัคร

1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน (Google Form)

2. แนบประวัติส่วนตัว และหลักฐานต่าง ๆ ในใบสมัคร

3. เขียนเรียงความภายใต้หัวข้อ“บทบาทของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำ: ความเชี่ยวชาญในทักษะภาษาอังกฤษช่วยเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นำได้อย่างไร” หรือ (The Role of Effective Communication in Leadership: How Proficiency in English Language Skills Enhances Leadership Abilities) โดยสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย โดยมีระเบียบการเขียนเรียงความดังนี้:

- ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการเขียน

- มากกว่า 300 คำ ไม่เกิน 600 คำ

- สำหรับภาษาอังกฤษใช้ฟ้อนต์ Times New Roman ขนาด 14

- สำหรับภาษาไทย ใช้ฟ้อนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16

4. ชำระค่าสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการชำระ


หลักฐานการสมัครที่แนบใน Google form

  1. หลักฐานการโอนชำระค่าสมัคร จำนวน 250.00 บาท

  2. Resume/CV (ต้องมีรูปถ่าย ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ)

  3. หลักฐานการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

  4. ไฟล์เรียงความ 

*ไฟล์หลักฐานที่อัพโหลดได้ ต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ต่าง ๆ เป็น ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร


การชำระค่าสมัคร

ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย

-  ชื่อบัญชี : บจก. อาณาจักรนานาชาติ(ประเทศไทย)

-  เลขที่บัญชี : 163-1-75146-2ค่าเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้ที่ได้รับทุนทั้ง 40 คน

โครงการ Oxford International Exchange Program มีค่าโครงการ เเละค่าเล่าเรียนก่อนเดินทางจำนวน 265,000 บาท โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นเพื่อชำระค่าเล่าเรียน เเละค่าเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอังกฤษดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก แต่ประสงค์เข้าร่วมโครงการลักษณะเดียวกัน

ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกแต่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.oxfordsummerprogram.com โดยเลือกโครงการ executive leadership program

2. ชำระค่าโครงการเต็มจำนวน 6,999 GBP (311,000 บาทโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับค่าเงิน ณ วันที่ชำระ)

3. ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือก จะต้องดำเนินการซื้อและชำระตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง


ค่าใช้จ่ายข้างต้น (สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 40 ท่าน) ครอบคลุม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร - ลอนดอน

2. ค่าปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง

3. ค่าเรียนภาษาอังกฤษ การเป็นผู้นำ และพัฒนาตนเอง

4. ค่าที่พักกับโฮสต์แฟมีลี่ ณ เมืองอ็อกสฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

5. Bus pass สำหรับใช้เดินทางในเมือง Oxford แบบไม่จำกัดเที่ยว ตลอดระเวลา 2 สัปดาห์

6. ค่าอาหาร 2 มื้อ (มื้อเช้าและเย็น)

7. ค่าเรียนภาษาอังกฤษกับ Oxford School of English และค่ากิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ด

8. ค่าทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ และทริป ณ เมืองลอนดอน


ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่ ครอบคลุม

1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า และพาสปอร์ต

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะที่เข้าร่วมโครงการ


การดำเนินขั้นตอนการคัดเลือกและประกาศผล

รับสมัคร: 27 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2567

1. ประกาศผลการคัดเลือกรอบเรียงความ (ทางอีเมล): 21 พฤษภาคม 2567

2. สอบสัมภาษณ์ออนไลน์: 25-26 พฤษภาคม 2567

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์(ตัวจริง): 31 พฤษภาคม 2567

4. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่: 6 มิถุนายน 2567


กิจกรรมเข้าร่วมการฟัง Lecture โดยศาตราจารย์จากมหาวิทยาลัยอ็อกส์ฟอร์ดAfternoon Tea ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน


Day Trip to London


Closing Ceremony : พิธีปิดโครงการพร้อมรับประกาศนียบัตร


Project Gallery

bottom of page