top of page

Oxford Academic Research skill course organised with the University of Oxford Language Centre 2024

At Oxford University, participants will immerse themselves in a rich tapestry of intellectual excellence, where centuries-old traditions meet cutting-edge innovation.

โครงการเรียนภาษาเพื่อเป็นนักวิชาการระดับโลก ณ มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ


ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลาย เป็นภาษาที่ประชากรโลกใช้ในการสื่อสารมากสุดประมาณ 1.45 พันล้านคน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ International Kingdom (Thailand) จึงร่วมมือกับสถาบันสอนภาษามหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ด เพื่อจัดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมีความสำคัญอย่างมากในยุคที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่ไร้ขอบเขต เนื่องจากภาษาอังกฤษสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้กับผู้อื่นจากทุกมุมโลก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการศึกษา และพัฒนาตนเองในสาขาที่สนใจในระดับนานาชาติ การเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการยังช่วยสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารระหว่างประเทศ ผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีคุณภาพสูง และสามารถแสวงหาโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือการศึกษาที่สถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างเครือข่ายที่กว้างขึ้น รวมถึงสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าในความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถร่วมทำงานร่วมกับผู้คนที่มีพื้นฐานวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ โครงการนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่การเป็นผู้นำ สัมผัสโลกกว้าง เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในต่างแดน เรียนรู้ระบบการศึกษาที่ต่างกันออกไป พัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนปลุกความกล้า ความท้าทาย ค้นหาตนเอง สัมผัสประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ด มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกที่โดดเด่นในด้านวิชาการ งานวิจัย และการค้นคว้า พูดคุยแลกเปลี่ยนกับศาสตราจารย์ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ดโดยตรงเกี่ยวกับการพิชิตความสำเร็จ และแนวทางการเข้าศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ รวมทั้งได้ท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เยี่ยมชม ธรรมชาติ สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และสร้างปฏิสัมพันธ์ ผูกมิตรกับเพื่อนต่างชาติเพื่อสร้างเครือข่ายในอนาคตที่นำไปสู่การมองโลกกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ที่ไกลขึ้น


โครงการนี้มีการเรียนการสอนจากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดซึ่งเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศ และเป็นจุดกำเนิดของนักวิชาการ นักวิจัยเก่ง ๆ ระดับโลก

มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างมาก ด้วยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และสั่งสม เป็นชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการศึกษา งานวิจัย การค้นพบสิ่งต่าง ๆ และศิษย์เก่ามากมายที่ประสบความสำเร็จ ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในระดับโลก University of Oxford มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงไม่เพียงแต่ในประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงจากประเทศอื่น ๆ ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกด้วย โดยบุคคลที่ได้จบการศึกษาจากที่นี่ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี 26 คน จากสหราชอาณาจักร (รวมทั้งนายกรัฐมนตรีคนล่าสุด David Cameron) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Bill Clinton Tim Berners-Lee (ผู้คิดค้น World Wide Web) อัครสังฆราชแห่งแคนเตอร์บรี 20 ท่าน ผู้ชนะเหรียญโอลิมปิกมากถึง 50 คน ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในหกหมวดหมู่เเละอื่น ๆ 27 คน และอื่น ๆ อีกมากมายผู้ดำเนินการ
 


ค่าเทอม University of Oxford

ค่าเทอมมหาวิทยาลัย Oxford จะเริ่มต้นที่ตั้งแต่ 23,105 ปอนด์ หรือมากกว่าหนึ่งล้านบาทไทย ซึ่งแต่ละวิชาสาขาและ คอร์สจะแตกต่างกันออกไป University of Oxford เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก และยังเป็นสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 6 แห่งของสหราชอาณาจักร จากการการจัดอันดับโลกของ THE โดยปัจจุบันได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 2 ของโลกจาก THE อันดับที่ 10 ของโลกจาก ARWU และอันดับที่ 6 ของ QS World Rankings


University of Oxford ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของสหราชอาณาจักรในด้านคุณภาพงานวิจัย โดยงานวิจัย 48% ของมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินให้อยู่ในหมวดท็อป 4* ขณะที่ 39% ได้รับการประเมินให้อยู่ในหมวดท็อป 3* และยังมีงานวิจัยอีก 12 สาขาที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 ในด้านจำนวนผลงานการวิจัยชั้นนำระดับโลก

อันดับที่ 1 โดย  The Times University Guide ประจำปี 2023

อันดับที่ 2 โดย  Guardian University Guide ประจำปี 2023

อันดับที่ 1 โดย  Times Higher Education World University Rankings ประจำปี 2023

อันดับที่ 4 โดย  QS World University Rankings ประจำปี 2023

อันดับที่ 7 โดย  The Academic Ranking of World Universities ประจำปี 2021

 


สิ่งที่จะได้สัมผัสและเรียนรู้ในโครงการ 

 1. เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวเพื่อสอบชิงทุนการศึกษาต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพในระดับโลก เทคนิคการเขียนเรียงความ การสอบสัมภาษณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2. เรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดพร้อมผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

 3. สัมผัสประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ด พร้อมเรียนรู้วิธีการสมัครและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ด

 4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตนเอง ปรับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ที่มีต่อตนเองและต่อโลกรอบตัว พร้อมทั้งทักษะความเป็นผู้นำ

 5. ได้รับโอกาสและเครือข่ายที่ดีในระดับนานาชาติพร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อต่อยอด ความรู้สำหรับการทำงานในอนาคต

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องดำเนินเอกสารยื่นวีซ่าและทำกิจกรรมทั้งหมด 3 ช่วง

ช่วงที่ 1: ธันวาคม พ.ศ.2566 เตรียมเอกสารและยื่นทำวีซ่า

ช่วงที่ 2: 3 เมษายน – 16 เมษายน พ.ศ.2567 เข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ณ สถาบัน Oxford University Language Centre ประจำมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ด ประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งเข้าเรียนเทคนิคการเตรียมตัว การสอบเข้าเพื่อเรียนในมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ดจากผู้เชี่ยวชาญ
ช่วงที่ 3: พฤษภาคม - มิถุนายน 2567 ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 19.00-21.00

 • คอร์สเรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม google meet  

 • คำอธิบาย : เรียนเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการขอทุนการศึกษา โดยการ ประเมินพัฒนาการของผู้เรียน การสร้างโปรไฟล์ให้โดดเด่น เทคนิคการหาทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับต่างๆ วิธีการเขียน Statement of purpose (SOP) การสอบสัมภาษณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนการศึกษา โดยการเรียนการสอนจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ผ่าน google meet (หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบัน Oxford language Centre ประจำมหาวิทยาลัยอ็อกส์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ)


โครงการนี้เหมาะกับใคร

 • นักศึกษา: เพื่อพัฒนาทักษะการทำวิจัย และเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ็อกส์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลก

 • อาจารย์: เพื่อเรียนรู้ทักษะ เคล็ดลับการสอน และแบ่งปันประสบการณ์การวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

 • นักวิจัย: ทดลองประยุกต์ใช้เทคนิคการทำวิจัยที่มีการดำเนินการในระดับที่สูง

 • นักวิชาการ: ศึกษากระบวนการเข้าศึกษา และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่มีอยู่ที่อ็อกสฟอร์ด เเละเรียนรู้การทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยของโลก

 • ผู้สนใจทั่วไป: ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยที่อ็อกสฟอร์ด และการเข้าถึงทุนการศึกษาที่เปิดให้ผู้สนใจทั่วไป


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  อายุ 18-55 ปี

2.  เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

3.  มีความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขึ้นไป

4.  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

5.  มีทัศนคติที่ดีพร้อมพัฒนาตนเองและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

6.  มีความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

7.  ไม่เคยมีประวัติการก่ออาชญากรรม

8.  เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลอังกฤษ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

รับสูงสุด 10 คน (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหนังสือเชิญสำหรับการดำเนินการลาหรือขอวันหยุดเพื่อเข้าร่วมโครงการ)

 

ค่าใช้จ่ายข้างต้น (สำหรับผู้ผ่านคัดเลือกทั้ง10 ท่าน) ครอบคลุม

1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพมหานคร – ลอนดอน

2. ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

3. ค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษ ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ด ประเทศ อังกฤษ

4. โรงเเรมที่พัก

5. Bus pass เพื่อเดินทางในสถานที่ต่างๆในเมือง อ็อกฟอร์ด

6. อาหารมื้อเช้า

7. ค่าวีซ่า

8. ค่าประกันเดินทาง

9. ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับหนังสือเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ดเพื่อเข้าร่วมโครงการ

10.ในวันสุดท้ายของการเข้าร่วมโครงการ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร official certificate จาก OULC University of Oxford

 

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกแต่ประสงค์เข้าเรียน

ผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกแต่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ติดต่อเพื่อขอเเบบฟอร์มการสมัครผ่านอีเมล์ Support@internationalkingdomthailand.com

2.ชำระค่าเข้าร่วมโครงการรอบพิเศษเป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในส่วนวีซ่า และค่าตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง

 

ขั้นตอนการสมัครและการประกาศผล

1. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

2. แนบประวัติส่วนตัวในใบสมัคร (Resume, CV)

3. เขียนเรียงความในในหัวข้อที่กำหนดแล้วแนบลงใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หัวข้อเรียงความ : "The Power of Literature: How Reading Shapes Our Understanding of the World”

โดยมีระเบียบการเขียนเรียงความดังนี้:

- เขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จากนั้นแนบลงใบแบบฟอร์มการสมัคร

- ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการเขียน

- มากกว่า 300 คำ แต่ไม่เกิน 600 คำ

- ใช้ฟ้อนต์ Times New Roman ขนาด 14

- บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เพื่อนำไปแนบในใบสมัครเท่านั้น


หลักฐานการสมัครที่แนบใน Google form

1. หลักฐานการโอนชำระค่าสมัคร จำนวน 300.00 บาท

2. Resume/CV (ต้องมีรูปถ่าย ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ)

3. ไฟล์เรียงความ

*ไฟล์หลักฐานที่อัพโหลดได้ ต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ต่างๆ เป็น ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร


การชำระค่าสมัคร

ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

·  ชื่อบัญชี : International Kingdom (บริษัท อาณาจักรนานาชาติ(ประเทศไทย)จำกัด)

·  เลขที่บัญชี : 704-2998449


ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/1bFlCe1_zZ8Id4wtlR7EAir52G-j3SPD6h8ebwIf7SK8/edit
 

เกี่ยวกับที่พัก

โครงการนี้เป็นโครงการที่ครอบคลุมทั้งที่พักและอาหารมื้อเช้าซึ่งผู้ผ่านคัดเลือกจะได้เข้าพักอาศัยในโรงแรมดังต่อไปนี้ตลอดระยะเวลาทั้งสองสัปดาห์

ชื่อโรงแรม : Oxford Cowley


Project Gallery

bottom of page