top of page

English Summer Exchange Program 2024 Gen3

2-week Exchange Program at Universiti Sains Malaysia, Penang

โครงการเเลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เเห่งมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย


รายละเอียดโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นตั้งแต่การปูพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เเห่งมาเลเซีย เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนไทย ได้ฝึกฝน ภาษาอังกฤษ และลองใช้ชีวิตในต่างประเทศเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตใหม่ ๆ ในต่างแดน แลกเปลี่ยน มุมมองความคิดกับผู้คนจากหลากหลายประเทศ เพื่อทำให้มองโลกกว้างขึ้น และ มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ในการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย ได้ลองใช้ชีวิตเหมือน นักศึกษาของ USM จริง ๆ ตลอดทั้งโครงการ อีกทั้งยังได้ไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองปีนังอีกด้วย


สนับสนุนโครงการโดย:

1.   มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย Universiti Sains Malaysia หรือ University of Science, Malaysia เป็นมหาวิทยาลัยรัฐของประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1969 ปัจจุบันมีอายุกว่า 53 ปีมาแล้ว มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 3 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักจะอยู่ที่ปีนัง ที่เคลันตัน (Kelantan) จะใช้สอนสาขา วิชาทางด้านสุขภาพ และ วิทยาเขตนิบงเทบัลของปีนัง (Nibong Tebal) จะสอนสาขาวิชาทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษากว่า 30,000 คน โดยมหาลัยแห่งนี้มีความเก่าแก่เป็นอันดับที่สอง ของประเทศ ครั้งแรกเริ่มก่อตั้งนั้นมหาวิทยาลัยใช้ชื่อว่า "Universiti Pulau Pinang" ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ การสอนทางด้าน วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เภสัชศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการควบคุม งานวิจัยที่ดีในสาขาวิชาทางด้านศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เปิดเพิ่มเติมอีกด้วย


2.   School of Languages, Literacies and Translation

School of Languages, Literacies and Translation ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1972 โดยเป็นคอร์ส ภาษาภายใต้ School of Education และในปี ค.ศ. 1985 คอร์สดังกล่าวได้รับการยกระดับเป็นศูนย์ ภาษาและการแปล Centre for Languages and Translation (CLT) ในเวลานั้น ภาษามลายูได้ถูกใช้เป็น สื่อการเรียนการสอน และภาษาอังกฤษกลายเป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน ส่งผลให้ CLT มีบทบาทที่โดดเด่นและสำคัญมากขึ้น


CLT ได้รับการยกระดับให้เป็น School of Languages, Literacies and Translation เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาในสาขาวิชาเฉพาะด้านภาษาต่าง ๆ หลักสูตร แรกคือศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะไม่เพียงมี ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ แต่ยังมีทักษะที่จำเป็นเพื่อความเป็นเลิศในที่ทำงาน ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับโลก ปัจจุบันเปิดสอนภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย ได้แก่ ภาษาอาหรับ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน เกาหลี ฝรั่งเศส สเปน ทมิฬ รัสเซีย และไทย หลักสูตรเหล่านี้เปิดสอนทั้งรูปแบบวิชาหลัก และวิชาเลือก เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสมากขึ้นในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสทางอาชีพ


School of Languages, Literacies and Translation ได้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ด้วยความ ช่วยเหลือจากทุกฝ่ายและปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทและมีคุณภาพ สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการสอนภาษา การเรียนรู้และการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวก ทางภาษาที่มีเทคโนโลยีสูง


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุระหว่าง 14-25 ปี

 2. นักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

 3. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและ ทัศนคติที่ดี พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 5. มีความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

 6. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลมาเลเซีย

 

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในโครงการ

 1. พัฒนาความสามารถและชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ: อ่าน เขียน ฟัง และพูด

 2. สัมผัสการใช้ชีวิตมหาลัยในประเทศมาเลเซีย และฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย เปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กว้างขึ้น พร้อมทั้งสร้างอาวุธทางความคิด


 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตนเอง ปรับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ที่มีต่อตนเองและต่อโลกรอบตัว พร้อมทั้งทักษะความเป็นผู้นำ


 4. ได้รับประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานกับสถาบันต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

 5. ได้รับโอกาสและเครือข่ายที่ดีในระดับนานาชาติพร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อต่อยอด ความรู้สำหรับการทำงานในอนาคต    

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนและเยาวชนไทยจำนวน

นักเรียนและเยาวชนไทยจำนวน 40 คน เท่านั้น

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการ   

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุอย่างต่ำหกเดือน กรณียังไม่มีพาสปอร์ต จะต้องดำเนินการทำพาสปอร์ตทันทีหลังจากได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ

 2. โครงการนี้เป็นโครงการระยะสั้น ซึ่งทางมหาลัยดูเเลกรณีเจ็บป่วยในเวลาราชการเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นักเรียนจะต้องทำประกันเดินทางสำหรับหนึ่งเดือน และยื่นเอกสารให้ทางโครงการก่อนเดินทางอย่างน้อยหนึ่งเดือน

 3. ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามกฎของโครงการอย่างเคร่งครัด หากผู้เข้าร่วมไม่สามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบ หรือสร้างความเสื่อมเสียในโครงการ ทางโครงการสามารตัดสิทธิผู้เข้าร่วมได้ทันที

 

วิธีการสมัคร

1.      กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมชำระค่าสมัคร 250 บาทถ้วน

2.      แนบประวัติส่วนตัวในใบสมัครพร้อมตอบคำถามในใบสมัคร

3.      เขียนเรียงความในหัวข้อ “เคล็ดลับการเอาชนะความกลัวในการใช้ภาษาอังกฤษ”เป็นภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษก็ได้ แล้วแนบลงใบแบบฟอร์มการสมัคร โดยมีระเบียบการเขียนเรียงความดังนี้:

- ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการเขียน

- มากกว่า 300 คำ ไม่เกิน 600 คำ 

- สำหรับภาษาอังกฤษใช้ฟ้อนต์ Times New Roman ขนาด 14

- สำหรับภาษาไทย ใช้ฟ้อนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16

- บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เพื่อนำไปแนบในใบสมัครเท่านั้น


การชำระค่าสมัคร

ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาปัตตานี

· ชื่อบัญชี: บจก. อาณาจักรนานาชาติ (ประเทศไทย)

· เลขที่บัญชี: 163 – 1 – 75146 – 2

 

การดำเนินขั้นตอนการคัดเลือกและประกาศผล

1. ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23:59น.

2. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกวันที่ 6 มิถุนายน 2567

3. ผู้ได้รับคัดเลือกยืนยันสิทธิภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2567

4. ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ วันที่ 12-26 ตุลาคม 2567

หมายเหตุ กำหนดกรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน รับฟรี! ของที่ระลึก Limited Edition จาก International Kingdom คนละหนึ่งชุด

-         เสื้อโครงการ

-         กระบอกน้ำ

-         สมุดโน๊ต

-         ปากกา

-         Universal adapter

 


สิ่งที่ครอบคลุมภายในโครงการ

1. โรงแรม Century Bay Private Residences ( มีเครื่องปรับบอากาศ, ห้องน้ำในตัว, เครื่องทำน้ำอุ่น, สระว่ายน้ำ, เครื่องซักผ้า, ห้องออกกำลังกาย, คาเฟ่ และอื่น ๆ )

2. ได้รับบัตร Rapid Penang bus pass และ USM bus เพื่อใช้สำหรับการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยและภายในเมืองปีนัง

3. บัตรประจำตัวนักเรียน USM (บัตรดังกล่าวมาพร้อมสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การเข้ารับบริการคลีนิคของมหาลัย ฟรี, ยืมหนังสือ และได้รับส่วนลดต่าง ๆ อีกมากมาย.

4. มื้ออาหาร (ในวันเปิดพิธีและปิดพิธีเท่านั้น ไม่รวมมื้ออื่น ๆ โดยมื้ออาหารในมหาวิทยาลัยเริ่มต้นที่ 3 ริงกิตหรือ 30 บาท)

5. คอร์สภาษา การสอบวัดระดับ และทัศนศึกษาในเมืองปีนัง

6. ค่าเดินทางไป - กลับจากสนามบินหาดใหญ่ไปยังมหาวิทยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เเห่งมาเลเซีย

7. เกียรติบัตรจากมหาวิทยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เเห่งมาเลเซียหลังจากจบโครงการ

หมายเหตุ สิ่งที่ไม่ครอบคลุมภายในโครงการ ค่าประกัน อาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 40 คน ต้องชำระค่าโครงการ 29,000 บาทถ้วน

 

พิเศษ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถส่งใบสมัครภายในเวลาที่กำหนด แต่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการดังนี้

1.      ติดต่อเพื่อขอใบสมัครเข้าเรียนทางอีเมล์ ikinternationalkingdom@gmail.com โดยพิมพ์หัวข้ออีเมลว่า “สมัครเรียนภาษาและเเลกเปลี่ยนUSM”

2.      ชำระค่าเข้าร่วมโครงการจำนวน 85,000 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะครอบคลุมทุกอย่างที่กล่าวมาในหัวข้อก่อนหน้าสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

 

บริหารงานโดย International Kingdom (Thailand)

International Kingdom เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาษา การจัดทุนการศึกษา การบริหารธุรกิจ การฝึกอบรมด้านผู้นำ และการพัฒนาตัวเอง เป้าหมายของเรา คือการเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพของเยาวชน และผู้ที่สนใจทั้งจากในประเทศไทย และจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซีย จีน กาตาร์ และอินโดนีเซีย

 โครงการของเรามีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น โครงการ Oxford International Exchange Program ณ เมืองอ็อกสฟอร์ด, Cambridge Leadership Exchange Program ณ เมืองแคมบริดจ์, Winter International Exchange Program ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ปรเทศอังกฤษ, และโครงการ English Summer Exchange Program ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เรามีผู้สอนมืออาชีพมากมายหนึ่งในนั้นคือดร.จักรินทร์ ศรีมูล, ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง และเรายังได้รับเกียรติจากผู้สอน จากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ดมามอบความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการของเราอีกด้วย

International kingdom ยังได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำจากหลากหลายประเทศในการจัดโครงการ เเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในต่างประเทศเพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ สังคม ภาษา และ วัฒนธรรม ซึ่ง จะก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายและความแตกต่างในสังคมที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคต และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประตูการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


Project Gallery

bottom of page