top of page

Cultural Bridges: Thai Organizations in Global Exchange

Join our two-week exchange program designed to enhance your leadership and management skills while improving your English proficiency.

รายละเอียด และระเบียบการสมัคร

โครงการแลกเปลี่ยนภาษา ผู้นำ และวัฒนธรรม สำหรับองค์กร

Cultural Bridges: Thai Organizations in Global Exchangeรายละเอียดโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการที่เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ตั้งแต่การปูพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำ และการพัฒนาตนเองแบบเข้มข้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นผู้นำ สัมผัสโลกกว้าง เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในต่างแดน เรียนรู้ระบบการศึกษาที่ต่างกันออกไป พัฒนาบุคลิกภาพตลอดจนปลุกความกล้า ความท้าทาย โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อมอบโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งระดับโรงเรียน ระดับมหาวิทยาลัย องค์กรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ ลองใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตใหม่ ๆ ในต่างแดน แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับผู้คนจากหลากหลายประเทศ


ในการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย โดยได้รับการสนับสนุนในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เยี่ยมชมธรรมชาติ สถาปัตยกรรม          ที่แตกต่าง ปฏิสัมพันธ์ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่เพื่อสร้างเครือข่ายในอนาคต ทำให้มองโลกกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุระหว่าง 18 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี สำหรับทุกๆ โครงการ (ยกเว้นโครงการ English Summer Exchange Program รับเฉพาะนักเรียน และนักศึกษาเท่านั้น)

 2. มีทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป

 3. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

 4. ต้องการเป็นผู้นํา เเละพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับสูง

 5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และทัศนคติที่ดี พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเอง และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

 6. มีความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

 7. หนึ่งองค์กรจะต้องดำเนินการสมัคร 10 คนขึ้นไป และไม่เกิน 15 คน ต่อหนึ่งองค์กร


สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในโครงการ

 1. พัฒนาความสามารถ และชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ: ฟัง พูด อ่าน เขียน และฝึกทักษะความเป็นผู้นำ พร้อมพัฒนาศักยภาพ ณ สถาบันที่เลือก

 2. สัมผัสการใช้ชีวิตในประเทศที่ได้รับการคัดเลือด ฝึกการใช้ชีวิตจริงที่แตกต่าง เปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กว้างขึ้นพร้อมทั้งสร้างอาวุธทางความคิด

 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตนเอง ปรับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อทีมีต่อตนเอง และต่อโลกรอบตัวพร้อมทั้งทักษะความเป็นผู้นํา

 4. ได้รับประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานกับสถาบันต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

 5. ได้รับโอกาส และเครือข่ายที่ดี ในระดับนานาชาติพร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อต่อยอดความรู้สําหรับการทํางานในอนาคต


จำนวนองค์กรที่รับสมัคร

โครงการ Oxford International Exchange Program: 2 องค์กร

โครงการ Cambridge Leadership Exchange Program: 2 องค์กร

โครงการ English Summer Exchange Program: 2 องค์กร

* โดยหนึ่งองค์กรจะต้องทำการสมัครองค์กรละ 10 คน และไม่เกิน 15 คน


อ่านรายละเอียดทุนเต็มจำนวน และทุนสมทบพร้อมวิธีการสมัครสำหรับองค์กรดังนี้:

1. โครงการ Oxford International Exchange Program

https://drive.google.com/file/d/1wHG82SnOSXFlMLPjWEQb4nNlUK-wXfyX/view?usp=drive_link

 

2. โครงการ Cambridge Leadership Exchange Program

https://drive.google.com/file/d/1wPaGBqXgRG7Y4emWZu9qvYzYMZM3ECUI/view?usp=drive_link

 

3. โครงการ English Summer Exchange Program https://drive.google.com/file/d/1wPz7MwDuXZhKTi-YkZ2823F6eZnCJIeT/view?usp=drive_link

 


การดำเนินขั้นตอนการคัดเลือกและประกาศผล

 1. ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 23.59 น.

 2. ประกาศผลโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมภาษณ์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

 3. สัมภาษณ์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

 4. ประกาศผลองค์กรที่ได้รับคัดเลือก วันที่ 13 กรกฎาคม 2567

 5. องค์กรที่ได้รับคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

 6. ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ตามวันเวลาที่กำหนดในใบโครงการของประเทศนั้น ๆ หรือตามระยะเวลาที่องค์กรระบุในใบสมัคร

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


บริหารงานโดย

1.      International Kingdom 

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาษา การจัดทุนการศึกษา การบริหารธุรกิจ การฝึกอบรมด้านผู้นำ และการพัฒนาตัวเอง เป้าหมายของเราคือการเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพของเยาวชน และผู้ที่สนใจทั้งจากในประเทศไทย และจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซีย จีน กาตาร์ และอินโดนีเซีย

โครงการของเรามีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น โครงการ Oxford International Exchange Program ณ เมืองอ็อกสฟอร์ด, Cambridge Leadership Exchange Program ณ เมืองแคมบริดจ์, Winter International Exchange Program ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ปรเทศอังกฤษ, และโครงการ English Summer Exchange Program ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เรายังมีผู้สอนมืออาชีพมากความสามารถหลายท่านด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ ดร.จักรินทร์ ศรีมูล ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง และเรายังได้รับเกียรติจากผู้สอนจากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ดมามอบความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการของเราอีกด้วย

International kingdom ยังได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำจากหลากหลายประเทศในการจัดโครงการ เเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในต่างประเทศเพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ สังคม ภาษา และ วัฒนธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย และความแตกต่างในสังคมที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคต และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประตูการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

2.      Oxford School of English (OSE)

สถาบันสอนภาษาเอกชนที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด  (Oxford) ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า หรือสถานีรถบัส สามารถเดินทางไปลอนดอนโดยรถไฟเพียง 1 ชั่วโมง ในหลักสูตรการเรียนการสอนนักเรียนจะได้รับการชี้นำแนวทางอย่างต่อเนื่องโดยคุณครูผู้สอน ซึ่งครูเหล่านั้นจะมีการประชุมทุก ๆ สองสัปดาห์เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนและกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ส่วนบุคคล อีกทั้งยังมีแบบทดสอบความก้าวหน้าสำหรับนักเรียนทุกคนตามหลักสูตรมาตรฐาน นอกจากนี้สถาบัน Oxford School of English ยังได้รับการรับรองการสอนที่ได้คุณภาพโดย ISI และ British Council จุดเด่นของ Oxford School of English คือ อาจารย์แต่ละท่านมีประสบการณ์การสอนมายาวนาน มีการติดตามผลการเรียนทุก ๆ 2 อาทิตย์

3.      Oxford International Study Centre (England)

Oxford International Study Centre จัดตั้งขึ้นใจกลางเมืองอ็อกส์ฟอร์ด ได้รับการรับรองระดับสูงสุด ของ Independent School Inspectorate ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูเเลด้านการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจาก  UKVI เเละยังเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองจาก COBIS (สภาโรงเรียนนานาชาติบริติช) ซึ่งเป็นสมาชิกของ European Council of international School, European Association for international education  และ Swiss Group International school ซึ่งมีผู้ชำนาญการเป็นสมาชิกของที่ปรึกษาด้านการศึกษาอิสระ เเละสมาคมที่ปรึกษาด้านการศึกษา

4.      University of Science, Malaysia

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย Universiti Sains Malaysia หรือ University of Science, Malaysia เป็นมหาวิทยาลัยรัฐของประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1969 ปัจจุบันมีอายุกว่า 53 ปีมาแล้ว มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 3 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักจะอยู่ที่ปีนัง ที่เคลันตัน (Kelantan) จะใช้สอนสาขาวิชาทางด้านสุขภาพ และ วิทยาเขตนิบงเทบัลของปีนัง (Nibong Tebal) จะสอนสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษากว่า 30,000 คน โดยมหาลัยแห่งนี้มีความเก่าแก่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ครั้งแรกเริ่มก่อตั้งนั้นมหาวิทยาลัยใช้ชื่อว่า "Universiti Pulau Pinang" ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการสอนทางด้าน วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เภสัชศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการควบคุมงานวิจัยที่ดีในสาขาวิชาทางด้านศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เปิดเพิ่มเติมอีกด้วย

School of Languages, Literacies and Translation School of Languages, Literacies and Translation ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1972 โดยเป็นคอร์สภาษาภายใต้ School of Education และในปี ค.ศ. 1985 คอร์สดังกล่าวได้รับการยกระดับเป็นศูนย์ภาษาและการแปล Centre for Languages and Translation (CLT) ในเวลานั้น ภาษามลายูได้ถูกใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และภาษาอังกฤษกลายเป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน ส่งผลให้ CLT มีบทบาทที่โดดเด่นและสำคัญมากขึ้น

CLT ได้รับการยกระดับให้เป็น School of Languages, Literacies and Translation เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาในสาขาวิชาเฉพาะด้านภาษาต่าง ๆ หลักสูตรแรกคือศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะไม่เพียงมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ แต่ยังมีทักษะที่จำเป็นเพื่อความเป็นเลิศในที่ทำงาน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ปัจจุบันเปิดสอนภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย ได้แก่ ภาษาอาหรับ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน เกาหลี ฝรั่งเศส สเปน ทมิฬ รัสเซีย และไทย หลักสูตรเหล่านี้เปิดสอนทั้งรูปแบบวิชาหลัก และวิชาเลือก เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสมากขึ้นในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสทางอาชีพ

School of Languages, Literacies and Translation ได้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ด้วยความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายและปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเท และมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสอนภาษา การเรียนรู้และการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางภาษาที่มีเทคโนโลยีสูง

5.      Studio Cambridge 

สถาบันภาษา Studio Cambridge  ก่อตั้งในปี 1954 ถือเป็นสถาบันสอนภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเคมบริดจ์ ได้รับการรับรองจาก British Council และเป็นสมาชิกของกลุ่ม English UK ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบัน  นักเรียนของสถาบันมีหลายเชื้อชาติ ทำให้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ อีกทั้งยังให้การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี  รวมถึงการเลือกสรรครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคน

เมืองเคมบริดจ์  Cambridge ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนเพียง 50 นาที   เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงยาวนานด้านการศึกษา เป็นที่ตั้งของ University of Cambridge ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษ Cambridge เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ในตัวเอง อบอุ่นด้วยบรรยากาศเมืองแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา   มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง การเดินทางในเมืองสะดวกสบาย นับว่าเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษานานาชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง


Project Gallery

bottom of page